Azpiegiturak eta geltokiak

Trenbide-pasaguneak

Trenbideekin askotan gurutzatzen dira errepideak edo bestelako garraiobideak. Horrek islatu egiten du azpiegitura hauen eraikitzeak izan duen garapen historikoa.

70eko hamarkadaren erdira aldera, gutxi gorabehera 10.000 trenbide-pasagune zeuden Espainian; bada, horien kopuruak behera egin du, izan ere, babes-neurriak garatzen joan baitira oraindik ere martxan dauden pasaguneetan.

Sustapen Ministerioaren Trenbide Pasaguneei buruzko 2005 – 2012rako Segurtasun Planean, trenbide-pasaguneak kentzea eta kentzeko zain daudenetan segurtasun-neurriak hartzea aurreikusten da.

Planaren xedeak lortzearren, bi aplikazio-epe zehazten dira, bakoitza lau urtekoa.

Batetik, 2005 – 2008 denboraldian, 731 pasagune kenduko dira (arrisku handiena dutenak edo 1. mailakoak), eta segurtasun-maila igo egingo da 545 pasagunetan.

Bestetik, 2009 – 2012 denboraldian, 1.200 pasagune kenduko dira eta, gutxi gorabehera, 1.301 pasaguneren segurtasun-maila igoko da.

Adif-ek TRENBIDE-PASAGUNEAK EZABATZEKO ETA HORIEN SEGURTASUNA HOBETZEKO PROGRAMAren bitartez gauzatzen ditu konpromiso horiek. Programa horretan, honako hauek aurreikusten dira:

  • Trenbide-pasaguneen babesa
  • Trenbide-pasaguneak kentzea
  • Segurtasun-jarduera osagarriak
  • Trenbide-pasagune berezien tratamendua

TRENBIDE-PASAGUNEEN SAILKAPENA

Trenbide-pasaguneak sailkatzeko orduan, bertan dauden babes-sistemak hartzen dira kontuan. Aldi berean, babes-sistema horiek beste parametro batzuetan oinarritzen dira, hala nola, errepideko ibilgailuen eguneroko bataz besteko intentsitatean, edo eguneroko bataz besteko trenen zirkulazioan.

TRENBIDE-PASAGUNEAK KENTZEA

Pixkanaka-pixkanaka pasagune guztiak kentzea da Adif-en lehentasunetako bat, betiere dagokion araudiari jarraiki.

TRENBIDE-PASAGUNEEN BABESA

Trenbide-pasaguneen babes-instalazioek bermatu egiten dute bideko nahiz trenbideko zirkulazioaren segurtasuna.

Trenbide-pasaguneak sailkatzeko orduan, bakoitzean dauden babes-sistemak hartzen dira kontuan, hau da, seinale finkoak, argi- eta soinu-seinaleak, langa-erdiak, langa-erdi bikoitzak, langa automatikoak, langa katigatuak...

Gainera, instalazio horiei beste kontrol-sistema batzuk gainera dakizkioke, hala, segurtasuna sendotzeko:

  • Galtzadako oztopo-detektagailuak
  • Ixte-denboraren murriztea
  • Langetako argi-seinaleak
  • Kautxuzko zoru ez labaingarriak
  • Gertaeren erregistratzaileak
  • Babes-instalazioen informazio-bilketa